+
  • 6(1).jpg
  • 1优质碳素钢热轧钢带.jpg
  • 2优质碳素钢热轧钢带.jpg
  • 3优质碳素钢热轧钢带-.jpg
  • 4优质碳素钢热轧钢带-(2).jpg
  • u=4111563464,3067494210&fm=26&gp=0.jpg

优质碳素钢热轧钢带

咨询热线:022-5900 2858


具有良好的焊接和热处理性能,用于制作链条和刃具等。

所属分类:

关键字:

优质碳素钢热轧钢带

详情介绍

1. 产品用途及特点

具有良好的焊接和热处理性能,用于制作链条和刃具等。

2. 牌号和执行标准

产品牌号 :20, 45, 50, 60, 40Mn, 65Mn, S50C, S55C

执行标准 :GB/T711, JT015-2010, JT017-2010

3. 供货技术条件

产品规格

厚度: 1.2-12.7(mm)

宽度: 850-1650(mm)

交货状态

钢带以热轧状态交货

4. 化学成分

牌号

C

Mn

Si

S

P

Als

20

0.17-0.23

0.35-0.65

0.17-0.37

≤0.020

≤0.025

≥0.010

45

0.42-0.50

0.50-0.80

0.17-0.37

≤0.020

≤0.025

≥0.020

50

0.47-0.55

0.50-0.80

0.17-0.37

≤0.020

≤0.025

≥0.020

60

0.57-0.65

0.50-0.80

0.17-0.37

≤0.020

≤0.025

≥0.020

40Mn

0.37-0.44

0.70-1.00

0.17-0.37

≤0.020

≤0.025

≥0.020

65Mn

0.62-0.70

0.90-1.20

0.17-0.37

≤0.020

≤0.025

≥0.020

S50C

0.47-0.53

0.60-0.90

0.15-0.35

≤0.020

≤0.025

≥0.020

S55C

0.52-0.58

0.60-0.90

0.15-0.35

≤0.020

≤0.025

≥0.020

5. 力学性能

牌号

R m /MPa

A%

20

≥410

≥28

45

≥600

≥17

50

≥625

≥16

60

≥675

≥12

40Mn

≥590

≥17

65Mn

≥735

≥9

S50C

-

-

S55C

-

-

 

相关产品